airmetric

Engedélyeztetésekhez, dokumentációkhoz szükséges tűzvédelmi számítások készítése

Kiürítés számítás

Az elmúlt időszak néhány sajnálatos eseménye miatt a hatóságok különös figyelmet fordítanak a létesítmények kiürítési számítással meghatározott maximális befogadóképességének dokumentálására és betartására. Az épületek létesítésekor benyújtott dokumentáció kötelező tartalmi eleme a tűzvédelmi tervfejezet, melyben többek közt igazolni kell az épület kiürítésének megfelelőségét is.

A helyi (létesítményi) Tűzvédelmi Szabályzatok készítésénél is fontos szempont, hogy a szabályzatban rögzíteni kell a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységre vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoportra vonatkozó megengedett maximális befogadóképességet, melyet kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolni is kell.

Tűzterhelés számítás

Oltóvíz szükséglet számítás