airmetric

Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások

A Munkavédelmi Törvény 55. § alapján minden munkáltató köteles munkavállalói számára munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor munkavédelmi oktatást tartani. Az oktatást a rendes munkaidőben kell megtartani, és bizonyos meghatározott időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás lehet előzetes, ismétlődő és rendkívüli.

A munkavédelmi oktatás formái:

  • Az előzetes oktatást a munkakörben foglalkoztatás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az ún. első munkahelyes dolgozókra, a rövid szakmai gyakorlattal rendelkezőkre, a diák munkát végzőkre, a társadalmi munkásokra, közmunkát, alkalmi munkát végzőkre.
  • Az időszakos oktatás célja az ismeretek szinten tartása illetve a folyamatos munkavégzéshez szükséges új ismeretek átadása. Gyakoriságát a munkáltató határozza meg, figyelembe véve az egyes munkakörök, vagy a munkakörnyezet veszélyességének mértékét.
  • Rendkívüli oktatást súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, súlyos üzemzavar esetén indokolt tartani, figyelemfelkeltés, tanulságok átadása céljából. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható következtetések elemző megtárgyalása.

Munkatársainkkal vállaljuk általános és speciális követelmények szerinti munkavédelmi oktatási anyagok összeállítását, valamint az oktatások lebonyolítását. A komplett, minden munkakörre kiterjedő oktatási anyagokat hagyományos nyomtatott formátum mellett igény esetén Microsoft Power Point formátumban is elkészítjük, mely hatékony segítséget nyújt az oktatások külső munkavédelmi szakember igénybevétele nélküli megtartására is. Az oktatási anyag mellé felmérő tesztlap összeállítását és értékelését is vállaljuk, így a munkáltató meggyőződhet arról, hogy az oktatott ismereteket a munkavállalók milyen mélységben sajátították el.


Amennyiben kérdése merülne fel, várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.