airmetric

Emelőgépek szerkezeti és fővizsgálatai

Az emelőgépek működtetése folyamán az üzemeltető felelőssége, a munkavédelmi, munkabiztonsági, technológiai és a műszaki üzembiztonsági követelmények megteremtése, valamint az időszakos felülvizsgálatok figyelemmel kísérése, elvégeztetése.

A vonatkozó műszaki szabványok szerint az időszakos vizsgálatok körébe tartozik az emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálata mellett, a szerkezeti és a fővizsgálat is, amelyek elvégzéséről vagy elvégeztetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni. A fő és szerkezeti vizsgálatok időközeit a vonatkozó nemzeti szabványban meghatározott módon kell kiszámolni (terhelési csoport, működési fokozat alapján). Ha baleset vagy rendkívüli üzemzavar indokolja, a vizsgálatokat sűrűbben kell végezni, illetve a gyártó előírásait kell figyelembe venni a vizsgálati időközök megállapításainál.

Tapasztalt, az előírt jogosultsággal rendelkező szakembereink a helyszínre történő kiszállással elvégzik a szükséges szerkezeti és fővizsgálatokat, elkészítik a vizsgálatról a jegyzőkönyvet, összeállítják az emelőgépek üzemeltetéséhez szükséges dokumentumokat, valamint tanácsot adnak az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonsági kérdésekben.

A szükséges felülvizsgálatok elvégzése és dokumentálása mellett vállaljuk Emelőgép Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat készítését, emelőgépek üzembe-helyezését, valamint üzembe-helyezési dokumentációk készítését, nyilvántartását.